Hướng dẫn dùng jquery wordpress

Hướng dẫn dùng jquery wordpress

Sau đây mình sẽ Hướng dần dùng jquery wordpress để tránh bị các loi vớ vẫn.

Đầu tiên trong file fucntions.php bao giờ bạn cùng dùng thằng này trước :
[code type=php]

[/code]
Đơn giản bao giờ làm gì cũng có thự tự.
Tiếp theo để load 1 jquey nào đó cho wordpress hiểu chúng ta sẽ làm thế này tiếp theo.
[code type=php]

// Add RSS links to section
automatic_feed_links();

// Load jQuery
if ( !is_admin() ) {
wp_deregister_script(‘jquery’);
wp_register_script(‘jquery’, (“http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js”), false);
wp_enqueue_script(‘jquery’);

/* register jquery & css bootstrap */
wp_register_style(‘boostrap_css’,get_bloginfo(‘template_directory’) .’/js/bootstrap/css/bootstrap.min.css’);
wp_enqueue_style(‘boostrap_css’);

wp_register_script(‘boostrap_js’,get_bloginfo(‘template_directory’) .’/js/bootstrap/js/bootstrap.min.js’);
wp_enqueue_script(‘boostrap_js’);
}
?>
[/code]
tức là bạn sẽ dùng hàm wp_register_script để đăng kí với wp và dùng hàm wp_enqueue_script để thực thi nó , tương tự cho css.

 

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • CÔNG TY TIN HỌC VÀ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM Á CHÂU
  • VP THIẾT KẾ WEB TẠI TPHCM : 43 Trần Cao Vân , Phường 6 , Quận 3 , Tp.HCM
  • VP THIẾT KẾ WEB TẠI HÀ NỘI : Số 1 Hoàng Ngọc Phách đống đa hà nội
  • 0866-800-020
  • 0936-068-181
  • Email: lienhe@thegioiwebvn.com Website: thegioiwebvn.com