Bảng giá tên miền thiết kế web

TÊN MIỀN VIỆT NAM
TÊN MIỀN Phí Đăng Kí Phí Duy Trì/Năm Chuyển
 .vn 350.000 đ    245.000 đ 480.000 đ 336.000 đ Miễn phí  Đăng kí
 .com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000 đ    245.000 đ 350.000 đ    245.000 đ Miễn phí   Đăng kí
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | .bentre.vn | .binhphuoc.vn | .hanoi.vn | .longan.vn | .gialai.vn | .binhduong.vn | . hochiminh.vn | .bacgiang.vn | .danang.vn 200.000 đ    140.000 đ 200.000 đ    140.000 đ Miễn phí  Đăng kí
 .name.vn  30.000 đ  30.000 đ Miễn phí  Đăng kí
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
TÊN MIỀN Phí Đăng Kí Phí Duy Trì/Năm Chuyển
.com || .net  Miễn phí  280.000 đ 119.000 đ  210.000 đ  Đăng kí
.org || .info || .biz  Miễn phí  280.000 đ  230.000 đ  Đăng kí
 .es || .de || .com.ru  Miễn phí  280.000 đ  210.000 đ  Đăng kí
 .eu  Miễn phí  280.000 đ  Không được phép transfer  Đăng kí
 .us || .co.uk  Miễn phí  205.000 đ  205.000 đ  Đăng kí
 .cc || .ws || .mobi  Miễn phí  460.000 đ  460.000 đ  Đăng kí
 .ca || .asia || .pro || .top  Miễn phí  360.000 đ  360.000 đ  Đăng kí
 .blackfriday || .dentist || .engineer || .fashion || .garden || .lawyer || .menu || .quebec || .social || .software || .wedding || .sx  Miễn phí  832.000 đ  707.000 đ  Đăng kí
.pw || .cn Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ Đăng kí
.degree || .cn.com Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ Đăng kí
.attorney || .co.com || .consulting || .cooking || .country || .fishing || .flowers || .forsale || .haus || .horse || .ink || .nyc || .pub || .rodeo || .soy || .vodka Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ Đăng kí
.me || .bz || .co Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ Đăng kí
.tv Miễn phí 610.000 đ 519.000 đ Đăng kí
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ Đăng kí
.tel Miễn phí 340.000 đ 289.000 đ Đăng kí
 .bharat || .name  Miễn phí  229.000 đ  195.000 đ  Đăng kí
 .mn  Miễn phí  910.000 đ  910.000 đ  Đăng kí
.xxx Miễn phí 2.400.000 đ 2.400.000 đ Đăng kí
 .nl || .link  Miễn phí  227.000 đ  193.000 đ  Đăng kí
 .rest  Miễn phí  887.000 đ  754.000 đ  Đăng kí
.bar Miễn phí 2.977.000 đ Đăng kí
.associates || .media || .toys || .town Miễn phí 731.000 đ Đăng kí