Bảng giá Email doanh nghiệp

Dịch vụ email

Hệ thống máy chủ Mail dùng riêng độc lập của Á Châu là giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng số lượng Email lớn, thường xuyên. Với các giải pháp Email chuyên nghiệp sẽ đảm bảo khả năng gửi nhận Email offline và online giữa hai hệ thống được thông suốt, tốc độ nhanh, độ ổn định và bảo mật cao

  • Giảm 10% khi đăng ký mới/gia hạn 2 năm
  • Giảm 15% khi đăng ký mới/gia hạn 3 năm
  • Giảm 20% khi đăng ký mới/gia hạn 4 năm
  • Giảm 25% khi đăng ký mới/gia hạn 5 năm

CLASSIC 1

Giá :50.000 đ/tháng

Dung lượng : 5 GB

Email POP3/webmail: 5

Email Forwarder : 5

Tên Miền : 1

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Đặt Mua Ngay

CLASSIC 2

Giá :100.000 đ/tháng

Dung lượng : 10 GB

Email POP3/webmail: 20

Email Forwarder : 20

Tên Miền : 1

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Đặt Mua Ngay

CLASSIC 3

Giá :145.000 đ/tháng

Dung lượng : 25 GB

Email POP3/webmail: 25

Email Forwarder : 25

Tên Miền : 1

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Đặt Mua Ngay

BASIC 1

Giá :180.000 đ/tháng

Dung lượng : 20 GB

Email POP3/webmail: 50

Email Forwarder : 50

Tên Miền : 1

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Đặt Mua Ngay

BASIC 2

Giá :300.000 đ/tháng

Dung lượng : 50 GB

Email POP3/webmail: 100

Email Forwarder : 100

Tên Miền : 2

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Đặt Mua Ngay

BASIC 3

Giá :450.000 đ/tháng

Dung lượng : 100 GB

Email POP3/webmail: 200

Email Forwarder : 200

Tên Miền : 3

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Đặt Mua Ngay

Email Server#1

Giá :500.000 đ/tháng

Dung lượng : 120 GB

Email POP3/webmail: Unlimited

Email Forwarder : Unlimited

Đặt Mua Ngay

Email Server#2

Giá :620.000 đ/tháng

Dung lượng : 200 GB

Email POP3/webmail: Unlimited

Email Forwarder : Unlimited

Đặt Mua Ngay

Email Server#2

Giá :810.000 đ/tháng

Dung lượng : 250 GB

Email POP3/webmail: Unlimited

Email Forwarder : Unlimited

Đặt Mua Ngay